WHO'S NEXT - NEXT Delft

who's NEXT

samenwerking
ASR DUTCH SCIENCE PARK FUND & TU DELFT

NEXT Delft is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen a.s.r. real estate, in opdracht van ASR Dutch Science Park Fund en TU Delft, en wordt mogelijk gemaakt door subsidie ​​uit het gemeentelijk Delfts Fonds 2040 en de provinciale subsidieregeling Campussen Zuid-Holland.

NEXT Delft is een belangrijke factor voor de verdere ontwikkeling van het innovatieve ecosysteem op de TU Delft Campus. Tot nu toe ontbrak het aan een gelijksoortige vestiging.

De campus van de TU Delft is een van Europa’s toonaangevende R&D-locaties. Het is een ‘NEXT-level innovation’ campus, een bruisend ecosysteem en bovenal een open community waarin radicale en complexe innovaties worden ontwikkeld.

In de thuisbasis van de TU Delft zijn meer dan 250 nationale en internationale bedrijven, start-ups, onderzoeksinstituten en fieldlabs gevestigd. Ze worden allemaal gedreven door hetzelfde doel: impact voor een betere samenleving.

ONZE MENSEN

Ellen Elschot

Property- Community manager

NEXT Delft

06 22 40 68 63 ellen.elschot@asr.nl

Mariska Rimmelzwaan

Acquisition- & Assetmanager

ASR Dutch Science Park Fund

06 12 54 67 12 mariska.rimmelzwaan@asr.nl

Michael van der Leer

Technical assetmanager

ASR Dutch Science Park Fund

06 13 00 46 11 michael.van.der.leer@asr.nl

Martin Kraaij

Acquisition- & Assetmanager

ASR Dutch Science Park Fund

06 51 80 19 88 martin.kraaij@asr.nl

Missie van NEXT

Het ASR Dutch Science Park Fund beoogt een positieve maatschappelijke impact door het ecosysteem van Nederlandse science parks te stimuleren. Het fonds doet dit via investeringen in hoogwaardig duurzaam vastgoed op science parks voor de brede range aan functies die nodig zijn om het ecosysteem verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt ruimte geboden aan bedrijven die werken aan innovaties en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan een betere wereld.

Het MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers: Impact, Sustainability, Partners en People.

Elke van deze onderwerpen heeft haar aparte doelstellingen, maar werken samen om het impactdoel van het fonds te verwezenlijken. Hoe daar invulling aan wordt geven lees je in het Impact Beleidsplan 2021-2023 van het ASR Dutch Science Park Fund. In het Impact jaarverslag van het ASR Dutch Science Park Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2020 besproken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen