Mission NEXT - NEXT Delft

Missie van NEXT

Het ASR Dutch Science Park Fund beoogt een positieve maatschappelijke impact door het ecosysteem van Nederlandse science parks te stimuleren. Het fonds doet dit via investeringen in hoogwaardig duurzaam vastgoed op science parks voor de brede range aan functies die nodig zijn om het ecosysteem verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt ruimte geboden aan bedrijven die werken aan innovaties en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan een betere wereld.

Het MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers: Impact, Sustainability, Partners en People.

Elke van deze onderwerpen heeft haar aparte doelstellingen, maar werken samen om het impactdoel van het fonds te verwezenlijken. Hoe daar invulling aan wordt geven lees je in het Impact Beleidsplan 2021-2023 van het ASR Dutch Science Park Fund. In het Impact jaarverslag van het ASR Dutch Science Park Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2020 besproken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NEXT wordt mogelijk gemaakt door

Ector Hoogstad Architecten 
Wij geloven dat goed ontworpen gebouwen zeer waardevol zijn. Ze zorgen dat we ons beter voelen en beter presteren, zowel individueel als collectief.

UP Architecture
Wij creëren een positief, enthousiast en opzwepend ontwerpproces waarin wij een maximale samenwerking tussen alle betrokkenen stimuleren.

STONE22 development
Bij Stone22, ontwikkelen, herontwikkelen en managen we gebouwen met een verhaal.
IMd raadgevende Ingenieurs
IMd koppelt duurzaam construeren aan financiële haalbaarheid.

Nieman raadgevende Ingenieurs
Wij maken gebouwen en hun omgeving beter: veilig, duurzaam en comfortabel.

Schulte & Lestraden
Wij borgen de kwaliteit en prestatie van NEXT installaties. Nu en in de toekomst!

De Vries en Verburg
Wij geloven in de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze buren en de wereld. Onze keuzes hebben een fundamentele invloed op de manier hoe wij – en onze kinderen – wonen, werken en leven.